Samen met

’t Kollumer Fiskje sluit de deuren om enorm hoge energiekosten

Janco en Rianne Poelman. Foto Sake Beerstra

’t Kollumer Fiskje gaat zaterdagmiddag 17 september dicht. De grote stijging in de energierekening doet het bedrijf de keuze maken tot sluiting.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

KOLLUM - Eigenaren van ’t Kollumer Fiskje staan met de rug tegen de muur. ,,Je moatte tinke oan allinnich in gasrekken fan €1000,- yn ‘e wike”, vertelt ondernemer Janco Poelman.

Het is voor een relatief kleine ondernemer waar wekelijks wel enorm veel klanten over de vloer komen, simpelweg niet op te hoesten. ,,Wy binne start yn koronatiid en dêr hawwe wy ús, mei wat minder omset, wol aardich trochhinne wurke. De ôfrûne simmer gie it echt fantastysk en wie it hiel drok”, vertelt Rianne Poelman. Maar twee jaar na het openen van de viszaak aan de Voorstraat, een grote verbouwing en nu ineens meer dan een verdrievoudiging van de gasrekening worden de Poelmans gedwongen tot sluiting.

Kibbeling voor 15 euro

Janco: ,,Dan moat ik in bakje kibbeling aanst nei 15 euro sette. Nou dan krigest hjir ek gjin klant mear oer de flier. It wie eins hiel simpel, it is fuort stopje, want oars sitte wy der aanst noch djipper yn.”

Klanten reageren vrijdagmiddag nog geschokt op het nieuws. Geert Dijkstra, een van de klanten die al sinds het eerste uur bezoek brengt aan de viszaak. ,,Sokke jonge minsken dy in kwalitatyf goeie saak opsetten hawwe. Dat se dan troch dizze omstannichheden stopje moatte, fyn ik echt ferskrikkelik.”

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Nieuwe Dockumer Courant

Nieuws

menu