Zeven ton voor Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee. FOTO WADDENFONDS

De provincie wil zeven ton uittrekken voor Holwerd aan Zee. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar de effecten van slib en sedimentatie, en een hydrologisch model om de invloed van het beleefmeer te bepalen.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Ameland

Ook moet er een ontwerp voor de sluis komen. Verder moet het beheer en onderhoud van de vaargeul en beleefmeer betaald worden. Van het geld wordt daarnaast een voorlopig ontwerp voor het gehele plan gemaakt worden.

De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst eind dit jaar. Ook moeten er nog afspraken gemaakt worden over het eigendom en beheer van het toeristische megaproject.

Nieuws

menu