Wurkgroep: Noardeast 'net handich' met Fryske plaknammen

Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroup Fryslân noemt het ,,net handich’’ dat Noardeast-Fryslân dorpsbelangen in de hele gemeente inspraak geeft in welke taal de officiële dorpsnaam wordt aangeduid.

Hiaure (De Lytse Jouwer).

Hiaure (De Lytse Jouwer).

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Alleen voor het oostelijke stuk van de gemeente zou je een uitzondering moeten maken, omdat daar vrijwel geen Fries gesproken wordt, zegt Jousma. Het huidige voorstel, waarin er een dorpsmeerderheid moet zijn als de officiële naam niet Fries wordt, noemt Jousma ,,apart by mekoar smiten’’.

Nieuws

menu