Wierum 'ligt dwars' als protest tegen dijkverbreding: 'Ze vertellen ons niet alles'

Met een lint van bewoners protesteerde Wierum zaterdagmiddag tegen de verbreding van de zeedijk. Het gevoel dat het dorp echt inspraak heeft bij het plan, is er niet.

Walter Luyks staat op de dijk. Het is tijd, in het schapenhek wappert de Friese vlag, maar druk is het niet. Geen boze ketting van Wierumers te bekennen.

Dan, als de klok op de kerktoren kwart over een aanwijst, loopt als bij toverslag de Haadstrjitte vol met mannen, vrouwen kinderen. Binnen mum van tijd liggen er vijftig dorpsbewoners haaks op de dijk. Luyks is tevreden. ,,Dit is wat we wilden. Geen toespraak, geen verwijten, gewoon letterlijk dwarsliggen. Om te laten zien dat ze rekening met ons moeten houden.”

Een groot deel van de Friese Waddendijk is aan versterking toe. Bij Wierum is daar maar weinig ruimte voor. Het uitvoeren van de noodzakelijke verbreding kan alleen aan de dorpskant vanwege de natuurwaarde van de Waddenzee, kregen de bewoners kort geleden te horen op een bijeenkomst. Een deel van het binnentalud moet worden verhoogd. Langs de dorpskom zou een muur van 1,5 meter hoog komen, ter versterking van de dijkvoet.

Alternatief plan

De uitvoerders - Wetterskip, Rijkswaterstaat, provincie en de kunstgemeenten - gaan prat op informatiesessie en webinars en vragen bewoners om hun mening. Maar het plan voor Wierum is het dorp voorgelegd als een voldongen feit, vindt Luyks. ,,Wij zijn niet tegen de dijkversterking, maar je moet ons wel echt erbij betrekken en goed informeren.”

Want vragen leven er volop. Waarom mag bij Peasens-Moddergat de dijk mogelijk wél aan de Waddenkant worden verbreed, terwijl dat evengoed Natura 2000-gebied is? En klopt het dat er voor Wierum een alternatief ‘plan 2b’ circuleert, een plan met een groen strand als buffer, waarbij het aangezicht van het dorp mogelijk meer wordt ontzien? ,,Daar hebben we van het Wetterskip niets over gehoord. Zij zeggen: er is nog niets vastgesteld. Maar ze vertellen ons gewoon niet alles.”

FNP-raadslid Lolke Folkertsma heeft ook al over het alternatief gehoord, zegt hij op de dijk. ,,Mar dat plan is net bepraten mei de ynwenners. Dy wurde sa net serieus nommen. It Wetterskip moat transparant wêze.”

Eenrichtingsverkeer

Met het ophogen van de dijk aan de dorpskant vreest het dorp juist ook voor meer wateroverlast, maar dan vanuit de lucht. ,,Moet je hier eens komen na drie dagen veel regen”, zegt bewoonster Ike. ,,Dan loopt het water uit de verzadigde dijk nu al over het fietspad.”

Volgens Jacintha van Beveren, met Luyks de drijvende kracht achter het dwarsliggers-protest, is het belangrijk dat het dorp in dit stadium al van zich laat horen. ,,Ik kom zelf uit Den Haag, heb op ministeries gewerkt. Dus ik weet dat je er bij dit soort plannen als burgers heel vroeg bij moet zijn.” De informatierondes ervaart ze vooral als eenrichtingsverkeer. ,,Zodat ze gewoon het vakje ‘inspraak’ kunnen afvinken, dat gevoel krijg je.”

Met andere Wierumers blijft Katja Seel blijft na afloop nog even zitten op de dijk. Eén ding verbaast haar vooral. ,,De dijk mag niet verder de Waddenzee in, want dat is natuurgebied. Maar waarom mogen ze daar dan wel boren naar gas?”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Video