Wetterskip gaat verder met versterking Lauwersmeerdijk

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wetterskip Fryslân is aan het vervolg begonnen van de versterking van de Lauwersmeerdijk. Over een lengte van in totaal 4,4 kilometer wordt het asfalt vervangen. Vorig jaar is hiervan al bijna een kilometer gedaan.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Ook de andere bekleding van de dijk wordt aangepakt. De uitvoering gaat daar waar mogelijk door, maar met het oog op het coronavirus is het Waddenbalkon, dat speciaal is aangelegd voor publiek om de werkzaamheden te volgen, gesloten. Ook zijn er momenteel geen excursies.

Het Wetterskip volgt de richtlijnen van het RIVM voor eventuele andere maatregelen.

Landelijke programma

De dijkversterking is onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het landelijke programma voor dijkversterkingen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2021 klaar.

Alternatieve routes

De werkzaamheden vinden plaats in een gebied zonder bebouwing, waardoor de directe omgeving er geen overlast van heeft. Wel zijn er beperkingen voor fietsers, wandelaars en andere recreanten, zoals kitesurfers. Tijdens de werkzaamheden is de dijk voor hen niet bereikbaar.

Fietsers worden omgeleid, voor wandelaars zijn er alternatieve routes.

Nieuws

menu