Waddenfonds geeft 40.000 euro subsidie aan speurroutes in Dokkum en Harlingen

FOTO WADDENFONDS

Het Waddenfonds heeft vrijdag drie Friese projecten subsidie toegekend, die volgens de organisatie de leefbaarheid in het waddengebied versterken. Naast speurroutes in onder andere Dokkum en Harlingen, is er subsidie voor haventje ‘De Opslach’ in Niawier en voor een multifunctionele ruimte voor de dorpen Sexbierum-Pietersbierum. In totaal geeft het Waddenfonds ruim 114.000 euro voor deze projecten.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Harlingen
Waadhoeke

Voor het vernieuwen van het haventje ‘De Opslach’ in Niawier draagt het Waddenfonds 24.000 euro bij. Het haventje wordt voorzien van historische elementen. Ook wordt een vis- en kanosteiger aangelegd en wordt de omgeving rondom de haven opnieuw ingericht. Dorpsbelang, de gemeente, Wetterskip Fryslân, Werkgroep Skip yn e feart en vele vrijwilligers zetten zich in voor dit project.

Speurroutes

Voor de ontwikkeling van speurroutes in de steden Den Helder, Harlingen en Dokkum stelt het Waddenfonds 40.000 euro beschikbaar. Met dit project wil City Sherlocks wandel-speurroutes ontwikkelen. De speurroutes zijn via een app op de telefoon te gebruiken. Naast City Sherlocks nemen de gemeenten, het VVV kantoren, regio-aanjagers, ondernemersverenigingen en cultuurhistorische verenigingen deel aan dit project.

Het Waddenfonds steekt 50.000 euro in een multifunctionele ruimte voor de dorpen Sexbierum-Pietersbierum. Door het samenbrengen van de dorpshuisfunctie, de kerkelijke nevenactiviteiten, de lokale binnensport en het lichamelijk onderwijs wordt een centraal ontmoetingspunt gecreëerd. Voor het buitenterrein en de aansluiting met lagere school wordt gezocht naar een passend ontwerp waar gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden.

Nieuws

menu