Waarom de Eanjumerkolken als hotspot voor weidevogels een parel in wording is

De Eanjumerkolken - tussen Ee en Anjum - zit in de lift als hotspot voor weidevogels. Daar heeft It Fryske Gea tien jaar aan gebouwd.

De Eanjumerkolken in mei, met volop bloeiende madeliefjes.

De Eanjumerkolken in mei, met volop bloeiende madeliefjes. FOTO ALBERT WESTER

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Als een overvliegende bruine kiekendief op de grens van juli nog een furieus onthaal krijgt van zes kieviten en vier tureluurs, dan is er aan het kuikenfront echt nog genoeg te beleven in de Eanjumerkolken. Bij tellingen in juni werden zelfs nog 93 alarmerende ouderparen geturfd, van knobbelzwaan tot kneu, met daar tussenin de klassieke weidevogels en ook zomertaling en watersnip. De jaarbalans is nog niet opgemaakt, maar vorig jaar reikte de teller tot 124 territoria.

Nieuws

Meest gelezen