Waadhoeke en Noardeast tegen verzilting Wad binnendijks

FOTO JAN BOUWMAN

,,Onverantwoord’’, en een ‘niche’. In de gemeenteraden van Waadhoeke en Noardeast-Fryslân is weinig enthousiasme voor de zilte teelt.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Waadhoeke

De gemeenteraad van Waadhoeke wil meer aandacht voor de gevaren van verzilting voor de agrariërs in het Waddengebied. Dit omdat er voorstellen zijn in de ontwerpagenda voor het Waddengebied 2050 om zout door te laten naar binnendijks gebied of brakke zones te creëren. Deze zilte wensbeelden helpen de landbouwsector in dit gebied om zeep, stelde inspreekster Tineke de Vries, regiobestuurder van de LTO.

Zij noemde het een lachertje dat zilte teelt als alternatief wordt genoemd. ,,Het is een niche en zal een niche blijven.’’ De Vries kreeg steun van alle partijen uit de raad, behalve SAM. Deze fractie noemde, net als wethouder Caroline de Pee, de agenda slechts een visie. Er komen nog mogelijkheden genoeg om de invulling ervan te beïnvloeden. De rest van de raad vindt dat de bedreiging voor de pootaardappelteelt nu al duidelijk gemaakt moet worden in een zienswijze.

Ook ten overstaan van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân sprak de LTO haar bezwaren uit. Zout is een bedreiging en geen kans voor de ,,internationaal hoog aangeschreven pootaardappelensector’’ van Noardeast-Fryslân. VVD’er Anton van der Aar noemde het ,,onverantwoord en onverstandig’’ om zout water in de buurt van aardappelen te laten komen.

Uit naam van de buitendijkse pachters en grondeigenaren sprak Anja Roos in. Volgens haar willen zij dat het belang van zomerpolders in de Waddenagenda verankerd wordt. ,,De agrarische bestemming moet behouden blijven, ze moeten niet verkwelderd worden.’’

De Waddenagenda kreeg eerder al kritiek van de Waddenvereniging, die het document ‘beleidsarm’ noemde.

Nieuws

menu