Vijftien projecten in Noordoost-Friesland krijgen subsidie van de provincie

Opbouw project Nachtwacht 360 in Theaterkerk Nes. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De provincie Fryslân heeft subsidies verstrekt aan vijftien initiatieven in Noordoost-Friesland. In totaal gaat er bijna 322.000 euro vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) naar de regio.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Achtkarspelen
Dantumadiel

De grootste bijdrage (75.000 euro) gaat naar het project Circulair op de Miensker, dat het Waddengebied plasticvrij wil maken door polyester stoffen te vervangen door vlas. Daarnaast krijgen ook Nachtwacht360 in Nes, speeltuin Oer de Hage in De Westereen en de dorpshuizen in Kollumerpomp, Gerkesklooster, Morra en Surhuizum subsidie.

In 2021 kunnen er van 11 januari tot en met 4 februari weer nieuwe subsidies aangevraagd worden. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Nieuws

menu