Vier scholenkoepels doen Zwarte Piet in de ban

FOTO NTR

De vier scholenkoepels PCBO Ferwerderadiel, stichting Noventa, PCBO Dantumadiel en ROOBOL hebben besloten het Sinterklaasfeest vergezeld te laten gaan van roetveegpieten. Zwarte Piet wordt in de ban gedaan.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Dantumadiel

De koepels PCBO Ferwerderadiel, stichting Noventa en PCBO Dantumadiel hebben gezamenlijk 22 scholen. De bestuurders zeggen dat ,,grote mensendiscussies over maatschappelijke thema’s’‘ niet bij een Sinterklaasfeest horen. Het laat ze echter niet ongemoeid. ,,Ook op onze scholen neemt de veelkleurigheid toe en dienen we met respect voor elkaars afkomst en identiteit om te gaan.’‘

Ook de ROOBOL-scholen worden dit jaar bezocht door roetveegpieten. De stichting heeft 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. ,,Voor ons staat voorop dat het Sinterklaasfeest een onvergetelijke gebeurtenis moet zijn voor de kinderen en dat wij daarbij de tradities die bij dit gebeuren horen niet uit het oog verliezen en respecteren staat buiten kijf. Maar natuurlijk zijn er soms ook ontwikkelingen in de maatschappij die ertoe kunnen leiden dat wat altijd gewoon was wordt aangepast’’, zo valt te lezen in hun statement rondom de Sinterklaasviering.

Sinterklaas zal op sommige scholen van ROOBOL met zijn eigen Pieten komen en op andere met ‘uitzendkrachten’. Dat zijn eigen medewerkers die een cursus volgen om de goedheiligman te assisteren bij de verschillende vieringen op de scholen als roetveegpiet.

Steeds meer scholen gaan over op roetveegpieten en halen een streep door Zwarte Piet. Uit navraag van Omrop Fryslân blijkt dat inmiddels 9 van de 21 Friese scholenkoepels Zwarte Piet in de ban doet. Dat komt neer op 107 scholen, berekende de Omrop.

Nieuws

menu