Verkoop gemeentehuis Kollum splijt gemeenteraad

De voltallige oppositie van Noardeast-Fryslân weigert de verkoop van het gemeentehuis in Kollum achter gesloten deuren te bespreken.

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Dat bleek donderdagavond, tijdens de vergadering in datzelfde gemeentehuis. Daar waren de drie geïnteresseerden aan het woord die het voormalige gemeentehuis van Kollumerland c.a. willen kopen. Het Kollumer bedrijf Fotocadeau lijkt vooralsnog aan het langste eind te trekken. De andere twee, beleggers Dictus Boersma en Wim Bulten, laken de procedure. Zij hoorden te laat van de verkoop en zouden ondanks – naar eigen zeggen – betere papieren aan het kortste eind trekken. Beiden dreigen met juridische stappen als de gemeente de procedure niet overnieuw doet.

De daadwerkelijke verkoop zou achter gesloten deuren worden besproken, stelden burgemeester en wethouders voor. De Gemeentewet en de Wet Openbaarheid Bestuur geven daar aanleiding toe. De raad moest nog wel met de beslotenheid akkoord gaan. Dat zag de oppositie niet zitten. Die verlieten bij aanvang van het besloten gedeelte de vergaderzaal. ,,Er is maar één oplossing’’, stelde Johan Talsma van oppositiepartij ELP Noardeast-Fryslân, ,,en dat is alles opnieuw aanbesteden op een eerlijke en transparante manier’’.

De advocaat van belegger Dictus Boersma – uit Kollum – stelde dat hij twee ton meer had geboden dan de 1,6 miljoen waarmee Fotocadeau de buit binnen lijkt te halen. De Groninger belegger Wim Bulten zat naar eigen zeggen rond de 2 miljoen.

Zorgen over verkoop aan Fotocadeau

Onduidelijk bleef in welke milieucategorie Fotocadeau valt. Cruciaal, aangezien Noardeast-Fryslân op die plek ,,maximaal categorie 1-bedrijven’’ wil. Volgens de advocaat van Boersma is Fotocadeau minimaal categorie 2. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lijkt dat te staven. De woordvoerder van Fotocadeau bleek het niet te weten. ,,Dat litte wy oan de gemeente.’’

Volgens diezelfde woordvoerder heeft Fotocadeau ,,haast’’. Het bedrijf groeit en zoekt naarstig een nieuwe plek. Een verhuizing naar Buitenpost – in buurgemeente Achtkarspelen en waarmee tijdens het verkoopproces geschermd werd – zou nog altijd op tafel liggen. ,,Dat is al in behoarlik ein hinne.’’

Ook in buurgemeente Dantumadiel nemen nu de zorgen toe over de verkoop aan Fotocadeau. De mogelijke afboeking van 170.000 euro zou deels door Dantumadiel moeten worden betaald. Romke Postma van Gemeentebelangen stelt er vragen over aan het college. ,,Gegoochel met cijfers’’ noemt hij het. Volgende week besluit de raad van Noardeast over de gunning.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân