Veranderde Noardeast-Fryslân de spelregels van verkoop gemeentehuis Kollum? Geïnteresseerden balen van procedure

Twee geïnteresseerden in het voormalige gemeentehuis te Kollum laken de verkoopprocedure en dreigen met juridische stappen. ,,Een farce.’’

Het voormalige gemeentehuis in Kollum.  FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het voormalige gemeentehuis in Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Sinds maart dit jaar onderhandelde Noardeast-Fryslân met het Kollumer bedrijf Fotocadeau over verkoop van het gemeentehuis. Fotocadeau leek lange tijd ook de daadwerkelijke koper, tot afgelopen september alsnog een openbare verkoopprocedure werd opgestart voor het complex. Daartoe behoren de monumentale Villa Westenstein, de nieuwbouw en de gemeentewerf.

Naar nu blijkt gebeurde dat onder druk van twee nieuwe geïnteresseerden, die uit de media vernamen dat het gemeentehuis te koop stond. Aanvankelijk wílde de gemeente ook een openbare verkoop, tot zij overvallen werd door de serieuze interesse van Fotocadeau. Noardeast dacht zo tot een ‘eenvoudige’ deal met het bedrijf te komen.

Uiteindelijk ging de gunning alsnog naar Fotocadeau, bleek vorige maand. In de advertentie kondigde de gemeente aan op drie punten te gaan selecteren - koopsom, aantal arbeidsplaatsen en de plannen met Villa Westenstein. Vanuit het geldende bestemmingsplan speelt volgens Noardeast ook de milieucategorie een rol; enkel bedrijven van de lichtste milieucategorie 1 zijn op die plek toegestaan.

Spelregels

Dictus Boersma uit Kollum en Wim Bulten uit Groningen wilden het complex ook graag kopen. Beiden als beleggingsobject. In de afwijsbrief telt volgens Noardeast ineens ook mee of de nieuwe eigenaar een woonbestemming voor ogen heeft. ,,Om het eenvoudig te verwoorden: uw college heeft de spelregels gewijzigd tijdens het spel en dat mag niet’’, schrijft Bultens advocaat Peter Bluemink aan Noardeast.

Volgens de advocaat van Dictus Boersma is de verkoopprocedure ,,een farce’’. Zo zijn de gunningscriteria niet nader uitgewerkt. Ook had Fotocadeau, doordat ze al sinds maart met Noardeast onderhandelden, een oneerlijke voorsprong.

Bulten vermoedt dat de gemeente het gebouw niet aan hem als belegging wil gunnen. Tijdens een digitale vergadering met wethouder Theo Berends en een paar ambtenaren voelde hij de bui al hangen. ,,Toen we klaar waren, en ze waarschijnlijk dachten dat ik al was uitgelogd, staken ze allemaal de duimen naar elkaar omhoog. Toen wist ik eigenlijk wel genoeg.’’

Milieucategorie

Bovendien valt Fotocadeau in een te hoge milieucategorie, stellen de advocaten. Categorie 2, en niet zoals het bedrijf zelf beweert in de lichtste categorie 1. Een richtdocument opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lijkt dit te ondersteunen: printbedrijven vallen minstens in categorie 2, en soms zelfs in categorie 3.

Besloten vergadering

Noardeast wil niet reageren zolang de procedure nog loopt. Ook willen ze niet zeggen in welke milieucategorie Fotocadeau volgens hen valt. Bovendien is er donderdag een besloten vergadering over de gunning. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dat om de privacy van de andere geïnteresseerden te beschermen. Maar Boersma en Bulten willen volledige transparantie. ,,Alles mag openbaar.’’ Ze willen dat Noardeast de gunning aan Fotocadeau intrekt en een nieuwe verkoopprocedure opstart.

Omdat Boersma en Bulten donderdag willen inspreken, valt de oorspronkelijke reden voor geheimhouding weg. Burgemeester en wethouders zeggen nu: ,,Het college besluit de eerder opgelegde geheimhouding van het stuk over de overige bieders gemeentehuis Kollum te handhaven, maar nu met name vanwege het financiële en economische belang van de gemeente (vanwege de dreiging met een rechtszaak) en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, waaronder de gemeente zelf.’’

Fotocadeau wil niet reageren. ,,De gemeente is nu aan zet.’’

De fractie van ELP Noardeast-Fryslân roept inmiddels op Facebook op om de vergadering openbaar te houden. ,,Wij zien geen enkele reden meer voor een besloten debat. Openheid voor alles en vooral wanneer het gaat om geld van de inwoners!’’, schrijft politiek leider Johan Talsma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân