Veehouder uit Hantumhuizen dacht dat papierslib wel in biovergister mocht: strop van 134.000 euro

Veehouder Van Oosten uit Hantumhuizen zei dat hem verteld was dat papierresten ook wel in zijn biovergister mochten. Het bleek niet toegestaan.

Covergister, ter illustratie.

Covergister, ter illustratie.

Hij probeerde nu tevergeefs zijn kosten te verhalen op transporteur Wassenaar. De veehoudermaatschap werd eind 2018 benaderd door Wassenaar Transport uit Berltsum met het aanbod om papierslib te leveren voor de vergister. Het ging om restproducten van Industriewater Eerbeek, een waterzuiveringsinstallatie van drie papierfabrieken uit het Gelderse dorp Eerbeek.

Van Oosten stemde in en liet in totaal 3900 ton papierslib aanvoeren. Hij kreeg er 20 euro per ton voor, in totaal dus 78.000 euro.

Te veel koper in het slib

Bij een controle in augustus 2019 oordeelde milieudienst Fumo dat de veehouder de regels had overtreden. Het papierslib had niet in de vergister gemogen, vooral omdat het te veel koper bevat. Van Oosten moest uiteindelijk in maart vorig jaar het resterende slib, zo’n 3000 ton, laten weghalen. Dat werd afgevoerd naar afvalverwerker Omrin in Oudehaske.

De veehouder spande een rechtszaak aan tegen Wassenaar. De transporteur zou tegen hem hebben gezegd dat het vergisten van papierslib in zijn installatie wel was toegestaan. Hij wilde daarom alle schade, ruim 134.000 euro, vergoed hebben.

De helft van dat bedrag vormden de innamekosten door Omrin, verder rekende Van Oosten alvast de boete mee van 43.500 euro die hij nog verwacht te krijgen. Hij voegde toe dat hijzelf boer is en dat Wassenaar als professionele partij de regels zou moeten kennen.

Rechter: Van Oosten had het kunnen weten

Transporteur Wassenaar ontkende bij de rechter dat hij had gezegd dat het vergisten van papierslib was toegestaan. Hij zei dat Van Oosten zelf zou moeten weten welke regels voor hem gelden.

De rechtbank in Leeuwarden gaat daar nu in mee. In zijn vergunning had Van Oosten zelf kunnen lezen wat wel en niet in de vergister mag, aldus de rechter. Hij kan Wassenaar daar niet verantwoordelijk voor maken. De veehouder moet nu de proceskosten van Wassenaar vergoeden, in totaal bijna 14.000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Agrarisch / Landbouw