Toch twee sportvelden ingetekend in plannen Harddraverspark Dokkum: 'Het bruist weer'

Een paar maanden geleden zat het hoofdpijndossier nog op slot. Nu er toch sportvelden in het Harddraverspark in Dokkum lijken te blijven, ,,bruist het weer’’.

In de jongste plannen voor het Harddraverspark staan weer twee sportvelden ingetekend.  FOTO ILLUSTRATIE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN

In de jongste plannen voor het Harddraverspark staan weer twee sportvelden ingetekend. FOTO ILLUSTRATIE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN

De ommezwaai hing al even in de lucht en lijkt nu definitief. Waar Noardeast-Fryslân maandenlang vast leek te houden aan een Harddraverspark zónder sportvelden, staan er in de jongste plannen toch twee velden ingetekend. Voetbalvereniging Dokkum, eerder steevast mistroostig over de plannen en matige communicatie, zegt blij te zijn met de nieuwste ontwerpen.

De verenigingen gaan nu samen details uitwerken zoals de gezamenlijke sportkantine. In januari staan de nieuwe plannen op de politieke agenda voor een debat in de gemeenteraad. Nog diezelfde maand volgt er een besluit, zegt wethouder Esther Hanemaaijer. ,,En dan heb ik nog wel veel tijd nodig voor de ontwerpfase. Ook moeten er nog bestemmingsprocedures komen en archeologische onderzoeken gedaan worden.’’ Wanneer de schep daadwerkelijk de grond ingaat, kan ze dan ook niet zeggen.

Uit een presentatie op de gemeentelijke website blijkt dat het park een recreatieve sfeer moet krijgen, met beelden, een uitkijktoren en aandacht voor biodiversiteit. De camping mag blijven en er komen ,,bijzondere’’ recreatiewoningen. Daarnaast zijn er een muziekkoepel, speeltuin, skatebaan, sportplein en theetuin ingetekend.

Hoofdpijndossier

De plannen voor het Harddraverspark en het Tolhuispark werden de afgelopen maanden een waar hoofdpijndossier voor Noardeast-Fryslân. Oorspronkelijk was het plan om van het Tolhuispark een sportpark te maken en van het Harddraverspark een puur recreatiepark - zonder sportvelden. De communicatie met de verenigingen verliep stroef. Die zeiden meermaals zich niet of nauwelijks gehoord te voelen en zagen een gedwongen verhuizing naar het Tolhuispark als een zwaard van Damocles boven hun hoofden hangen. In arren moede maakten de clubs afgelopen zomer zélf maar een plan voor het Harddraverspark.

Ook in de politiek knetterde het. De raad klaagde meermaals over de door het college gevolgde strategie en waarnemend wethouder Engbert van Esch - hij verving Hanemaaijer - hing zelfs even een motie van wantrouwen boven het hoofd. In de coalitie klonken harde woorden toen twee coalitiepartijen - S!N en VVD - een spoeddebat over de kwestie aanvroegen. Pas toen S!N zich terugtrok en de VVD er een regulier debat van maakte kalmeerden de gemoederen.

Na de zomer keerde Hanemaaijer terug als wethouder. Volgens haar was de situatie ,,helder’’, met moties en verzoeken vanuit de raad en de andere belanghebbenden. ,,Noem het maar een frisse blik.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Lokale politiek