Toch sportclubs in Harddraverspark Dokkum? Noardeast-Fryslân denkt erover na

Noardeast-Fryslân zou overwegen om toch sportclubs in het Harddraverspark in Dokkum te houden, in plaats van ze te concentreren in het Tolhuispark.

ARTIST IMPRESSION

ARTIST IMPRESSION

Dat is een plotselinge wending in het hoofdpijndossier sportverplaatsing in Dokkum. Eerder wilde de gemeente juist alle sportverenigingen uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark verplaatsen.

Dat plan stuitte evenwel op weerstand van een aantal verenigingen, die vonden dat de gemeente hen onvoldoende op de hoogte hield van de ontwikkelingen.

De kwestie kwam afgelopen juni tot een politiek kookpunt, met een dreigende motie van wantrouwen voor toenmalig wethouder Engbert van Esch. Inmiddels zit Esther Hanemaaijer, die hij vanwege ziekte verving, weer op de CDA-stoel in het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente lijkt nu eieren voor haar geld te kiezen door onder andere vv Dokkum toe te staan toch in het Harddraverspark te blijven. De verhoudingen tussen de gemeente en voetbalclub daalden het afgelopen jaar tot rond het vriespunt. De gemeente liet weinig ruimte voor inspraak van de voetbalvereniging en hield vast aan een verhuizing naar het Tolhuispark.

Ook afgelopen week zakte vv Dokkum-voorzitter Herman Bakker de moed in de schoenen. Hij ontdekte een besluitenlijst van een vergadering van burgemeester en wethouders, eind oktober, waarin een presentatie over het Harddraverspark bleek gehouden. Bakker was, ondanks beloften van wethouder Van Esch tijdens de verhitte vergadering afgelopen juni, nergens in gekend.

Vreemd genoeg bleken de coalitiepartijen en een aantal fracties uit de oppositie wel op de hoogte van de nieuwe inzichten van de gemeente. Barbara Wijbenga van Gemeentebelangen vroeg er een debat over aan met de wethouder. ,,Want op deze manier kan geen fatsoenlijke politiek bedreven worden.’’ Wijbenga kon zich in eerste instantie niet voorstellen dat er maar een paar fracties geïnformeerd waren. Volgens haar wekt dat de indruk van een ,,schaduwraad’’.

Volgens wethouder Esther Hanemaaijer ligt er evenwel geen nieuw inhoudelijk plan. ,,Wel een ambtelijke ontwikkelrichting.‘’ Volgens Hanemaaijer is enkel gecheckt met coalitiepartijen en indieners van eerdere moties over de sportverplaatsing of de gemeente zo op het goede pad is. Van een schaduwraad is volgens haar absoluut geen sprake.

Bakker en de andere betrokken verenigingen werden afgelopen weekend in allerijl alsnog door ambtenaren van Noardeast geïnformeerd. Dat had vooraf gemoeten, benadrukte Gryte Schaafstal van de PvdA, die de gang van zaken ,,droevig’’ noemde. VVD’er Anton van der Aar, die eerder erg kritisch was over de rol van de gemeente, zei nu blij te zijn met de kant die de plannen opgaan.

Hanemaaijer exuseerde zich voor de ontstane verwarring over de vermelding op de besluitenlijst. Niet voor het niet eerder betrekken van belanghebbenden. Ze streeft ernaar om voor 1 januari een plan te kunnen presenteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân