Streep door tweede mestvergister in Marrum

Mestvergister HTO in Holwerd. FOTO ARCHIEF LC

Mestvergister HTO in Holwerd. FOTO ARCHIEF LC Foto: NIELS WESTRA

Er komt voorlopig geen tweede mestvergister in Marrum. De provincie Fryslân heeft de vergunningen voor de bouw van een vergister definitief ingetrokken.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Mocht de initiatiefnemer alsnog een co-vergister in het dorp willen bouwen, dan zal hij zich opnieuw tot de provincie moeten wenden en de benodigde vergunningen aanvragen. De initiatiefnemer had al sinds 2008 en 2011 de benodigde vergunningen voor de bouw, maar de plannen werden nooit concreet.

De provincie geeft met het intrekken van de vergunningen gehoor aan de oproepen van de gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Duurzaam Marrum. Zij zien een tweede vergister in het dorp niet zitten en spraken zich daar eerder al meermalen over uit.

De initiatiefnemer diende nog wel bezwaar in tegen het voornemen van de provincie, maar die zienswijze gaf de provincie geen aanleiding om het besluit te wijzigen. Daarmee is de vergunning voor de co-vergister in Marrum definitief ingetrokken.