Spaense Peal terug op de zeedijk bij Ternaard

Werkgroepleden (vlnr): Hendrik Talsma, Jan de Graaf, initiatiefnemer Sieger Venema en Goasse Venema bij de herplaatste Spaense Peal. FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA

Na een aantal maanden afwezigheid is zaterdag op de zeedijk aan 't Skoar bij Ternaard de Spaense Peal teruggeplaatst.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De paal staat op een plek waar de nieuwe zeedijk kruist met de oude zeekering. Volgens de overlevering zouden er op deze plek vroeger lijfstraffen uitgedeeld zijn. De naam zou echter uit de Spaanse tijd dateren, toen er op deze plek bij geschillen over de dijkverlegging arbitrale uitspraken werden gedaan.

Nieuw exemplaar

Enkele jaren geleden legde Sieger Venema, oud-bewoner van de buurtschap 't Skoar ten noorden van Ternaard, bij het Wetterskip Fryslân de vraag neer of de inmiddels verrotte Spaense Paal niet zou kunnen worden gerestaureerd. Hoewel het Wetterskip positief was, gaf het geen prioriteit aan het idee.

Hierop wendde Venema zich tot Dorpsbelangen Ternaard. Venema liet weten dat hij zelf wel een stalen nieuw exemplaar van het paaltje wilde maken. Met zijn oomzegger Goasse Venema maakte hij er een plan voor, in Machinebouw Mekos uit Schagerbrug werd er een sponsor voor het project gevonden.

Terugplaatsing

Dorpsbelangen Ternaard droeg zorg voor de nodige vergunningen, financiën (waaronder een subsidie voor uit de subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân) en het projectplan. Vrijwilligers onder wie leden van de werkgroep recreatie en toerisme van Dorpsbelangen Ternaard hielpen om het plan tot en met de laatste stap uit te voeren.

Zaterdag is de nieuwe Spaense Peal of Spaanse Paal onder het toeziend oog van Sieger Venema en bovendien voorzien van een informatiebord teruggeplaatst op zijn oude plek aan 't Skoar.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân