'Snellere' buslijnen van en naar Dokkum definitief

FOTO ARCHIEF LC

FOTO ARCHIEF LC

Het ‘versnellen’ van buslijnen tussen Leeuwarden en Dokkum wordt definitief, na een pilot die in de zomer van 2018 begon.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Achtkarspelen
Dantumadiel
Leeuwarden
Tytsjerksteradiel

Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten, rekening houdend met de gevolgen van corona (minder reizigers). Op de lijnen 154, 150 en 60 kunnen reizigers bij Hallum, Marrum, Ferwert en Blije alleen nog bij de haltes langs de provinciale weg in- of uitstappen en niet meer in de dorpen zelf. In 2019 was het aantal passagiers volgens metingen met 0,6 procent gestegen ten opzichte van 2017.

Bus stopt alleen langs doorgaande weg

Twee andere lijnen tussen Leeuwarden en Dokkum (51 en 651), via de Trynwâlden, veranderen ook definitief. De omweg via het Cambuurplein vervalt. De bus rijdt via de Groningerstraatweg en Bleeklaan.

In Gytsjerk, Aldtsjerk en Rinsumageast stopt de bus alleen bij haltes aan de doorgaande weg. Het aantal passagiers was in 2019 met 4,8 procent gedaald in vergelijking met twee jaar eerder.

Op deze route bedragen de investeringskosten 385.000 euro, onder meer door verkeersremmende maatregelen. In de route langs Hallum gaat het om 370.000 euro.

Positiever oordeel

Het oordeel van dorpsbewoners over de wijziging van de buslijnen is positiever dan twee jaar geleden. Het aantal negatieve meningen is nu ongeveer gelijk aan de positieve. Chauffeurs zijn in overgrote meerderheid slecht te spreken over de veranderingen. Al geven andere onderzoeken volgens de provincie een ander beeld.

De ‘vaste lijnvoering’, die kostenreductie en sneller reizen tot doel heeft, is een feit als op 13 december de nieuwe dienstregeling ingaat.