Rekenkamer Noardeast-Fryslân: toezicht raad op jeugdzorgbeleid in de knel door te veel afstand

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân krijgt niet goed de vinger achter het jeugdzorgbeleid en de resultaten daarvan, zegt de plaatselijke rekenkamer.

De raadszaal in Kollum. Foto: LC

De raadszaal in Kollum. Foto: LC

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Afgelopen november vroeg de gemeenteraad van Noardeast de rekenkamer onderzoek te doen naar het gemeentelijk jeugdzorgbeleid. De schrijnende zaak van het ‘papieren meisje’, beschreven in deze krant, was mede aanleiding voor die vraag. Het verhaal van een Dokkumer pubermeisje voor wie opname in gesloten jeugdzorg averechts uitpakte: ze kwam er slechter uit dan ze erin ging. Behandeling en diagnosestelling kwamen volgens de kinderrechter niet van de grond. Die uitte eind 2021 tijdens twee zittingen kritiek op de verantwoordelijken: Jeugdhulp Friesland en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Haken en ogen