Rechter zet streep door verkoop gemeentehuis Kollum

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Noardeast-Fryslân moet de verkoop van het gemeentehuis in Kollum intrekken. Dat heeft de rechter besloten.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Noardeast heeft het gemeentecomplex aan de Van Limburg Stirumweg vooralsnog gegund aan het Kollumer bedrijf Fotocadeau. Twee gegadigden die ook een bod uitbrachten spanden een zaak aan tegen de gemeente. Zij vonden dat ze te weinig voorbereidingstijd hadden en dat Noardeast te weinig transparant is geweest over waarom de keus niet op hen viel. De rechtbank geeft hen nu gelijk, blijkt uit het vonnis van vandaag.

Volgens de rechter stond het Noardeast vrij om een verkoopprocedure op te tuigen, maar bracht die op het gebied van transparantie wel verplichtingen met zich mee. Volgens de rechter moest Noardeast het ‘transparantiebeginsel respecteren. Aldus is sprake van een procedure die nauwe verwantschap vertoont met het aanbestedingsrecht.’ De gemeente wilde na een openbare verkoopprocedure de af- en overwegingen op basis waarvan het voor Fotocadeau koos niet openbaar maken en dat is niet correct, oordeelt de rechter.

De rechter is het eens met één van de klagers, KMS beheer uit Kollum, dat de procedure ‘mankementen vertoont’. Een aantal vooraf gepubliceerde selectiecriteria was onduidelijk.

Ongelijk speelveld

Dat Noardeast al een half jaar met Fotocadeau onderhandelde voordat het besloot tot een openbare verkoopprocedure, zorgde voor een ongelijk speelveld, zegt de rechtbank.

Ook twijfelt de rechtbank of Fotocadeau als bedrijf wel in milieucategorie 1 valt. Bedrijven in een hoge categorie waren volgens Noardeast uitgesloten van deelname aan de verkoopprocedure. Maar omdat Fotocadeau in elk geval een deel van het drukwerk niet uitbesteedt, zou het volgens de rechtbank kunnen dat het bedrijf op zijn minst deels in een zwaardere categorie valt.

Noardeast moet nu binnen zeven dagen de gunning van het gemeentehuis aan Fotocadeau intrekken. Als Noardeast het gemeentehuis nog steeds wil verkopen, dan zal dat alsnog via een openbare procedure moeten.