Raadhuis Kollum niet op kosten 'Damwâld'

Dantumadiel hoeft voorlopig niet mee te betalen aan de afboeking van het gemeentehuis in Kollum.

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Gemeentehuis Kollum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Dat zegt wethouder Theo Berends. De gemeente Noardeast-Fryslân stevent af op een tegenvaller van 127.000 euro, nu het Kollumer gemeentehuis op het punt staat om voor 1,7 miljoen euro aan Fotocadeau gegund te worden. In hun samenwerkingsovereenkomst spraken Dantumadiel en Noardeast-Fryslân af dat de beide gemeenten mee- en tegenvallers samen dragen. Voor Dantumadiel zou dat in dit geval een bijdrage van 33.700 euro betekenen.

Maar, zegt Berends: ,,Wij sturen geen rekening naar onze partnergemeente Dantumadiel. Pas als er sprake is van aantoonbaar structureel voordeel in de exploitatiekosten verrekenen wij dit. Als dit voordeel onverhoopt niet ontstaat, valt er dus ook niets te verrekenen.’’ Op welke termijn zo’n voordeel eventueel zou kunnen ontstaan is onduidelijk, al zal dat vanwege de benarde financiële positie van Noardeast niet heel snel zijn.

Dat Noardeast de spelregels voor de verkoopprocedure halverwege heeft aangepast, zoals de twee afgewezen kopers beweren, wijst de gemeente van de hand. In een document met ‘openbare informatie’, gericht aan de gemeenteraad, stelt Noardeast: ‘Alle voorwaarden zijn vooraf bekendgemaakt in de advertentietekst en op het inschrijfformulier. Door in te schrijven ging men akkoord met deze procedure en voorwaarden.’

In het document schemert overigens nog een extra argument door waarom de gemeente voor Fotocadeau koos en niet voor één van de twee beleggers. ‘We stellen nadere voorwaarden aan de kopende partij zoals het niet mogen doorverkopen binnen een bepaalde termijn.’

Mocht de oplevering van het pand pas na de jaarwisseling plaatsvinden, dan is afboeken op de gemeentelijke begroting overigens niet nodig. ‘Dan is er in de begroting voldoende budget beschikbaar.’ Desalniettemin rekent Noardeast op een oplevering nog dit jaar.

Naast de Groninger vastgoedinvesteerder Wim Bulten stapt ook de andere afgewezen bieder, Dictus Boersma uit Kollum, naar de rechter. Hij wacht naar eigen zeggen nog altijd op respons op de brief die zijn advocaat begin november stuurde. ,,Zij hebben het fatsoen blijkbaar niet om ons een reactie te geven.’’ Voor beide rechtszaken is nog geen datum bekend.

Vanavond besluit de gemeenteraad of het pand definitief aan Fotocadeau gegund wordt. ELP Noardeast-Fryslân dient een amendement in waarmee ze de gunning ongedaan wil maken. Het verkoopproces zou dan overnieuw moeten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân