Raad Noardeast dwingt onderzoek af naar gemeentelijke jeugdzorg

Het papieren meisje: 27 hulpverleners en organisaties hielden zich met haar bezig. Illustratie Yoko Heiligers

Er komt alsnog een rekenkameronderzoek naar de gemeentelijke jeugdzorg in Noardeast-Fryslân, ‘om breder lering te trekken’.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Eind mei al drongen CDA, ChristenUnie en PvdA aan op zo’n onderzoek naar aanleiding van een artikel in deze krant over het ‘papieren meisje’: een 14-jarig meisje uit Dokkum dat meermaals opgenomen werd in gesloten jeugdzorginstellingen en daar slechter uit kwam dan ze erin ging. De kinderrechter uitte eind vorig jaar tijdens twee zittingen kritiek op de verantwoordelijken: Jeugdhulp Friesland en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Landelijke inspectie

Begin juni kondigde de landelijke Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek aan naar de behandeling en het verblijf van het meisje in jeugdzorginstelling Woodbrookers in Kortehemmen.

Vorige maand gingen de coalitiepartijen in Noardeast nog niet akkoord met een onderzoek: zij wilden eerst een informatieavond met het gebiedsteam, dat de gemeentelijke zorg coördineert. Die avond vond vorige week achter gesloten deuren plaats. Nu komt er dus alsnog een rekenkameronderzoek.

Nieuws

menu