Raad Noardeast-Fryslân laakt ‘plofbudget’ scholen

.

Nieuwbouwscholen met budgetten die fors overschreden worden zijn een nachtmerrie voor de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Dat bleek gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Die trapte af met de fors gestegen bouwkosten voor de nieuwe basisschool in Holwerd. Die gaat geen 2,1 miljoen euro kosten, zoals eerder werd voorgespiegeld, maar 2,6 miljoen. De gemeenteraad benadrukte geen kwaad woord te willen spreken over de nieuwe school, een samensmelting van de christelijke Ploos van Amstelskoalle en de openbare basisschool De Tsjelke. Maar dat half miljoen extra was toch echt teveel van het goede.

En dus zette de voltallige gemeenteraad - voorzover aanwezig, ELP en ALL waren er niet - de handtekening onder een motie die dergelijke ‘plofbudgetten’ voortaan moet voorkomen. Burgemeester en wethouders moeten met een plan komen waarin ,,de te verwachten bouwkosten voor onderwijshuisvesting op een reëel niveau worden geraamd’’. Tegelijkertijd stelden meerdere fracties dat dit soort kosten zich vanwege de landelijk sterk stijgende bouwkosten moeilijk in toom laten houden.

De motie wierp evenwel de schaduw vooruit naar het volgende agendapunt, het huisvestingsplan voor het basisonderwijs in de gemeente. Daar is lang aan gewerkt. Op pagina 12 staat: ,,We spreken af dat het aantal basisscholen in de grote kernen zal worden teruggebracht, om zo basisscholen in (clusters van) kleine kernen te kunnen blijven bekostigen vanuit de gemeente. Uitgangspunt is om binnen het budget te blijven dat de gemeente jaarlijks van het Rijk ontvangt voor onderwijshuisvesting.’’

Uit het plan blijkt dat er nogal wat scholen zijn met plannen voor een samensmelting, een nieuw gebouw, of een multifunctionele accomodatie. Burgemeester en wethouders laten weten dat ze binnenkort met een financiële doorrekening van die plannen komen.

Het weinig rooskleurige financiële perspectief van Noardeast-Fryslân en de huidige kostenoverschrijding in Holwerd maken dat elk toekomstig scholenplan in de Kollumer raadszaal op een goudschaaltje gewogen zal moeten worden.

Nieuws

menu