Pytsje de Graaf niet meer terug als wethouder in Noardeast-Fryslân

Opening nieuwe dorpshuis Hantum, door wethouder Pytsje de Graaf.

Opening nieuwe dorpshuis Hantum, door wethouder Pytsje de Graaf. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Pytsje de Graaf komt niet meer terug als wethouder in Noardeast. De Graaf (FNP) zit al sinds april ziek thuis, en haar gezondheid zit een terugkeer in de weg blijkt nu.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De Graaf was 10 jaar wethouder voor de Frysknasjonalen. Sinds 1 januari 2019 in Noardeast-Fryslân, en daarvoor in Dongeradeel. Eerder was ze raadslid.

De afgelopen jaren had ze veelbesproken dossiers in haar portefeuille zoals de bomenkap in Dokkum, de Sionsberg, de IJsfontein en taxifusiebedrijf Jobinder. Namens de gemeente zat ze onder meer in de besturen van de Vereniging van Friese Gemeenten en het Iepen Mienskipsfûns.

Volgens burgemeester Johannes Kramer verliest de gemeente met De Graaf een ,,belutsen en werkenbere bestjoerder dy’t ticht by ús ynwenners stie.” De Graaf wordt sinds april vervangen door Fedde Breeuwsma.