Provincie dreigt boer Holwert met dwangsom van 50.000 euro: stoot te veel stikstof uit en heeft geen geldige vergunning

De provincie dreigt de maatschap Antonides in Holwert met een dwangsom die kan oplopen tot 50.000 euro.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. Foto: ANP

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Volgens de provincie beschikt het melkvee- en mestvergistingsbedrijf van de boerenmaatschap niet over een geldige milieu- of natuurvergunning. Daardoor kan niet uitgesloten worden dat de bedrijfsactiviteiten significante negatieve effecten hebben op de omliggende stikstofgevoelige natuurgebieden. Op basis van een actuele stallijst van de veestapel (260 melkkoeien, 139 stuks jongvee) en een begin dit jaar gemaakte stikstofberekening, blijkt dat het bedrijf sowieso meer stikstofneerslag veroorzaakt in deze natuurgebieden dan ten tijde van de oprichtingsvergunning in 1999.

Twee maanden om overtreding ongedaan te maken