Protestantse gemeente Dokkum: twee kerken minder

De hervormde kerk in Aalsum. Foto: Marije Geertsma

De Protestantse Gemeente Dokkum/Aalsum/Wetsens heeft het advies gekregen om de Fonteinkerk in Dokkum en de Catharinakerk in Aalsum op termijn te sluiten.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Kerkelijk Waardebeheer, een organisatie die kerken adviseert over de toekomst van hu gebouwen, heeft de Protestantse Gemeente Dokkum/Aalsum/Wetsens geadviseerd zich ,,terug te trekken in twee kerkgebouwen’’. Dat zouden dan de Herberg en de Grote Kerk in Dokkum moeten zijn.

Het rapport van Kerkelijk Waardebeheer is inmiddels aan de gemeenteleden voorgelegd. Er wordt een webinar georganiseerd waarin meer uitleg gegeven wordt en vragen gesteld kunnen worden. Zodra de coronaversoepelingen dat toestaan worden er ook gemeenteavonden georganiseerd.

De kerkenraad neemt waarschijnlijk in juni een voorlopig besluit, dat vervolgens in september tijdens een gemeenteavond wordt toegelicht. In oktober volgt dan een definitief besluit.

De kerkenraad zegt bewust te zijn dat het ‘pijnlijk’ is als mensen afscheid moeten nemen van ‘hun eigen kerkgebouw’. Toch zeggen ze dat het een noodzakelijke stap is om de toekomst van de gemeente veilig te stellen.

Nieuws

menu