FOTO NIELS WESTRA

Noardeast-Fryslân voert voor alle dorpen Friese plaatsnamen in, zo besloot de gemeenteraad donderdag. De eerste reacties zijn positief.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Eigenlijk wilde de gemeente de bestaande situatie handhaven, maar een amendement van FNP’er Aant-Jelle Soepboer kreeg in de raad onverwacht zoveel steun, dat tijdens de behandeling van de nota over het Fries taalbeleid een historisch besluit werd genomen. De Friese plaatsnaam is voortaan leidend. Tot dusver voerden de drie voormalige gemeenten in de fusiegemeente hun eigen beleid.

Dorpen die liever een niet-Friese plaatsnaam bovenaan het kombord hebben staan, kunnen dat bij de gemeente aangeven. De komborden worden overigens pas vervangen zodra ze aan vervanging toe zijn.

De Pomp

Voorzitter Aaltsje Rispens van Dorpsbelang Kollumerpomp staat positief tegenover de Friese plaatsnamen en heeft zelf wel een suggestie: ,,De Pomp, iedereen zegt hier De Pomp, dus dat lijkt mij een logische keuze. We gebruiken hier van oudsher streektaal.’’ Rispens weet ook dat twee namen op het bord meer effect hebben. ,,Voor recreanten kan het wel lastig zijn. Nederlandstalig spreekt toch meer mensen aan.’’

Douwe Keegstra van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster denkt dat de Friese namen even wennen wordt, maar: ,,Alles went. Toen de Westereen veranderde, moesten we ook even schakelen, maar ook dat is nu niet meer dan normaal. Ik denk dat het toch wel handig is dat de Nederlandse naam er iets kleiner onder komt te staan.’’

Lytse Jouwer

Bij de buurtschap Hiaure is sprake van een aardige naamsverandering: De Friese naam luidt Lytse Jouwer. Voorzitter Lieke Zuidema is zelf Nederlandstalig. Voor haar maakt het allemaal niet zoveel uit. ,,Maar velen gebruiken nu ook al de Friese naam. We hebben hier natuurlijk ook een camping. Het is misschien dan wel goed om ook de Nederlandse naam op het bord te houden.’’

Een d of een t? Voor Arnoud Haitsma, voorzitter van Dorpsbelang Holwerd, is het een belangrijk besluit. ,,Holwert mei in t, dat is dochs prachtich? Wy binne Frysk, dus ik fyn it moai.’’ Toen ‘de Westereen’ op de borden kwam moest iedereen even slikken, herinnert hij zich. Nu is iedereen eraan gewend en trots, meent Haitsma.

Noardeast-Fryslân is vorig jaar ontstaan uit de samensmelting van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland.

Nieuws

menu