Paul Bouma (24) uit Holwerd verongelukte na een mooie Hemelvaartsdag: 'We steane mei lege hannen en in leech hert. Wy ha foar altyd ien bern tekoart'

Hemelvaartsdag 2021. Het is zomers, hij heeft een welverdiende vrije dag en voor het eerst in een jaar kan Paul Bouma (24) uit Holwerd weer eens een terrasje pakken, want die zijn nét heropend. In twee auto’s rijden vier dorpsvrienden naar Sneek, waar ze zich installeren voor café ‘t Ouwe Vat. Mem Annelies: ,,Moaie klean mei in merkje oan, it hier yn de ploai fansels, oars gie er net fan hûs.’’ Heit Gerrit: ,,De jonges hienen in prachtige dei oan de wetterkant, hy stjoerde ús fotootsjes.’’

Paul Bouma.

Paul Bouma.

Paul is de jongste van Annelies en Gerrit Bouma. Als kind is hij gevoelig en onzeker maar wat helpt is dat-ie altijd en overal mee naartoe mag met zijn vier jaar oudere zus Kim. Zij neemt hem met liefde op sleeptouw. Heit: ,,Kim en Paul ha altyd in ienheid west.’’ Mem: ,,Dat hie er ek wol nedich. Nije dingen, lykas skoalle, fûn er altiten in bytsje spannend.’’

Alles verandert wanneer Paul naar de sportopleiding CIOS in Heerenveen gaat. Daar leert hij voor een groep te staan en een meute uitgelaten kinderen in bedwang te houden. ,,Syn selsbetrouwen hat dêr in boost krigen.’’ Met dat zelfvertrouwen groeit ook het enthousiasme voor sociaal werk. Hij houdt van mensen en helpt anderen graag. Andersom geldt hetzelfde: Paul heeft veel vrienden en kennissen en zij gaan ook van harte mee in zijn aanstekelijke ideeën.

Zo moet hij als CIOS-examenopdracht bijvoorbeeld een ‘activiteit’ organiseren. Met een voetbalhart dat niet alleen hartstochtelijk voor Feyenoord, maar ook voor VV Holwerd (hij speelt in het eerste) klopt, organiseert Paul een sponsorloop in het dorp. Het goede doel: zijn club. Hij weet zoveel deelnemers en sponsoren op te trommelen dat de jeugdafdeling van de opbrengst allemaal nieuwe hesjes, ballen en goaltjes kan kopen. Mem: ,,En hy krige in hartstikke heech sifer.’’

Ze lacht. Met Paul erbij is het altijd gezellig, de vrolijkheid kleeft aan ‘m. ,,Dan kaam er wer binnen fallen mei syn ‘Leute!’’’ Na een diploma maatschappelijke zorg en een kort uitstapje naar de lerarenopleiding Engels stort hun zoon zich met overgave op de studie Social Work aan hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. ,,Dit wie it hielendal foar him.’’ Op vrije dagen brengt-ie fluitend pizza’s rond, maar nóóit op zaterdag, want dat is zijn voetbaldag, hoe vaak zijn baas hem ook vraagt.

Paul loopt stage bij de stichting Kameraad, waar hij als buddy van alles onderneemt met kwetsbare, dementerende ouderen. En hij ontdekt: het grote verhaal zit verscholen in kleine gebaren. Hij bouwt op een zolderkamer aan een modelspoorbaan voor een oude treinliefhebber die dat niet meer kan. Paul maakt fietstochtjes, installeert printers, luistert naar verhalen over vroeger. Op een dag vraagt hij zijn ouders of-ie hun auto mag lenen om een bejaard echtpaar een middagje rond te rijden. ,,Dy minsken woenen sa graach ris werom nei harren âlde wenplak by Grou. Se ha Paul noch traktearre op in sorbet.’’

Studie, voetbal, werk, gamen, vriendin Fardau, vakantie, een doel: eigenlijk alles is gewoon goed.

Hemelvaartsdag 2021. ‘We komme deroan, stiet de jacuzzi oan?’, appt Paul zijn moeder aan het einde van de middag. De jongens willen hangen in de achtertuin. In plaats van dat de BMW van Pauls vriend een uur later de straat in komt rijden, horen Gerrit en Annelies Bouma loeiende sirenes en vliegt de traumahelikopter over hun huis. Zij: ,,Jakkie, ik hie dêr gjin goed gefoel by.’’ Hij: ,,Wy derhinne. We mochten der net by, mar it wie al gau dúdlik dat it Paul wie en dat er dea wie.’’

De BMW is van de weg geraakt en in volle vaart tegen een betonnen damwand gebotst. De chauffeur raakt relatief lichtgewond. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeluk loopt nog, maar één ding is glashelder voor het echtpaar Bouma: ,,Dit wie sá ûnnedich, sá sinleas.’’

Pauls voetbalvrienden hebben de sporthal prachtig versierd, met zacht licht en kleden aan het plafond - in Feyenoordkleuren. De livestream van de uitvaart klapt eruit, zoveel mensen proberen de dienst te volgen. Honderden kaarten met woorden van troost zijn gepost. Heit: ,,We koesterje de gedachte dat Paul in moaie lêste dei mei in protte wille hân hat.’’ Mem: ,,Mar we kinne it ek wol útraze. Hoe moatte wy fierder? We steane mei lege hannen en in leech hert. Wy ha foar altyd ien bern tekoart.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
In memoriam