Ook Noordoost-Friesland doet huizenbod: 'duizenden huizen'

Nieuwbouw woningen in Kollumerzwaag.

Nieuwbouw woningen in Kollumerzwaag. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De vier gemeenten in Noordoost-Friesland staan klaar om ,,duizenden huizen’’ te bouwen. Maar: ,,Kwaliteit gaat boven kwantiteit.’’
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Achtkarspelen
Dantumadiel
Tytsjerksteradiel

Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen, en wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel overhandigden vrijdagochtend in Leeuwarden hun bijdrage aan het ‘Deltaplan voor het Noorden’. Daarin wordt gekeken of Noord-Nederland de landelijke woningnood kan verlichten door 100.000 huizen te bouwen, eventueel in een tandem met de aanleg van de Lelylijn.

De vier Noordoost-Friese gemeenten noemen bewust geen hard getal. ‘Hoewel wij ruimte zien voor duizenden extra woningen, ligt onze ambitie niet puur op het toevoegen van kwantiteit. Bij de ontwikkelingen in de woningbouw staat voor ons de kwaliteit voorop. Onze regio biedt bij uitstek de mogelijkheid om in te spelen op de toenemende woningbehoefte, maar ook de ruimte en de natuurlijke omgeving die de meerwaarde aan wonen in het noorden geeft.’

‘Mobiliteitsvisie’

De Lelylijn zou Noordoost-Fryslân aan de sticker ‘topregio’ kunnen helpen, schrijven burgemeester en wethouders van de vier gemeenten. Die snelle spoorverbinding zien ze wel zitten. Ze wijzen naar de positieve effecten die de Sintrale As nu al op de regio heeft, en noemen het opwaarderen van De Skieding - richting Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen - een ‘absolute voorwaarde’.

De vier gemeenten benadrukken de eigen ‘mobiliteitsvisie’ waarin wordt gehamerd op het verbinden van verschillende vormen van vervoer. ‘Fiets en openbaar vervoer hebben hier een prominente rol gekregen, omdat de treinverbinding Leeuwarden-Groningen een andere belangrijke ruggengraat van onze regio is.’ De afgelopen periode zijn of worden de stations van Buitenpost, Feanwâlden en Hurdegaryp opgeknapt.

Gedeputeerde Avine Fokkens is ingenomen met de inbreng van Noordoost. ,,Dit onderstreept dat de Lelylijn impact kan hebben op onze héle provincie. Dat vind ik heel belangrijk.’’