Omwonenden tegen fietspad langs de Súd Ie: 'Het is een duivels dilemma'

Als het aan de omwonenden van het geplande fietspad langs de Súd Ie ligt, wordt de route een stuk noord- of zuidwaarts verlegd.

De bezwaarmakende omwonenden op de plek waar een deel van het fietspad komt. In het midden vooraan Marga van den Ham. Rechts, aan de andere kant van het water, de Lauwersseewei.

De bezwaarmakende omwonenden op de plek waar een deel van het fietspad komt. In het midden vooraan Marga van den Ham. Rechts, aan de andere kant van het water, de Lauwersseewei. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Dertien omwonenden zijn niet te spreken over hoe Noardeast-Fryslân een fietspad langs de Súd Ie plant, tussen Dokkum en Jouswier. De hele fietsroute, van Dokkum naar Oostmahorn, moet het slotstuk zijn van het megaproject waarbij de Súd Ie bevaarbaar gemaakt is. In waterwegen binnen en buiten Dokkum zijn de afgelopen tien jaar vele miljoenen euro’s gestoken.

Het spanningsveld tussen toerist en natuur baart de omwonenden van het stuk tussen Dokkum en Jouswier de meeste zorgen. ,,Het is een beetje een duivels dilemma, want we gunnen het de toerist mee te genieten van de rust en ruimte. Aan de andere kant is het toerisme ook de grootste bedreiging van die rust en ruimte’’, schrijven ze de gemeenteraad.

‘Wij noemen dit geen goed contact’

Voor het fietspad moeten gronden worden aangekocht door de gemeente, en mogelijk onteigend. Een ,,laatste redmiddel’’ stelt Noardeast. Voor sommige omwonenden betekent het flinke happen uit hun land. Schapenhouder Klaas de Haan uit Jouswier benadrukt dat hij een flink aantal ecologische maatregelen op zijn land heeft genomen, die door de onteigening teniet worden gedaan.

Dat de gemeente rept van goed contact met bewoners steekt, zegt omwonende Marga van den Ham. ,,Als landeigenaren bestrijden we dit. Bij enkelen is helemaal geen contact geweest, bij anderen slechts een mailtje. Wij noemen dit eerder onbehoorlijk bestuur.’’

Alternatieve routes

In juni ging de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân akkoord met een ‘voorkeurstracé’ voor het fietspad. Dat loopt langs de Súd Ie én de Jouswierpolder, geliefd door weidevogels. De omwonenden stellen nu een route ten noorden of zuiden van het gedroomde traject voor.

Ten noorden, van Dokkum via Aalsum en Wetsens naar Metslawier, en ten zuiden van Dokkum via Oostrum naar buurtschap Reidswâl. Beide stukken kennen vrijliggende bestaande fietspaden, wat volgens de bezwaarmakers dus goedkoper is. Ook gaat het langs horeca en erfgoed. De rust op de door de gemeente geplande route valt volgens omwonenden trouwens tegen. Marga van den Ham uit Oostrum: ,,Je fietst dan een heel stuk langs de drukke Lauwersseewei.’’’

Via de PvdA kregen de omwonenden het fietspad opnieuw op de politieke agenda: vanavond debatteert de raad over een ‘feitenrelaas’ van de bezwaargroep. Van den Ham: ,,Ons doel is de raad zover te krijgen dat ze vervolgvergaderingen plannen.’’ Daarin zou dan volgens Van den Ham idealiter een nieuw voorkeurstraject gekozen worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân