Onderzoek naar optreden politie rond jaarwisseling in Noardeast-Fryslân

De ME in actie in Kollumerzwaag.

Gemeente Noardeast-Fryslân, de polite en het Openbaar Ministerie laten onderzoek doen naar de politie-inzet tijdens de jaarwisseling.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

In Anjum en Ferwert kwam de mobiele eenheid in de nacht voor oud en nieuw in actie. Tijdens de jaarwisseling zelf trad de ME op in Kollumerzwaag, Marrum en Burdaard. Alle keren moest de politie volgens eigen berichtgeving ingrijpen omdat de brandweer het blussen onmogelijk werd gemaakt.

In totaal werden vijf mensen aangehouden. Een agent raakte ernstige gewond doordat er glas in zijn gezicht werd gegooid, een aantal andere agenten liep gehoorschade op.

Op het optreden van de politie in Kollumerzwaag en Burdaard kwam veel kritiek vanuit de dorpen. Zo zou in Kollumerzwaag de ME al ingegrepen hebben voordat de brandweer ter plaatse was. Onder meer Albert Dantuma, de lokale brandweercommandant, sprak zicht uit: ,,Ik haw respekt foar it wurk fan de plysje en de ME, mar no wie de folchoarder ferkeard.”

In een persbericht laten gemeente, politie en OM weten dat het optreden voorafgaand en tijdens de jaarwisseling van de politie grondig is voorbereid. Daarbij zijn ook de tolerantiegrenzen en prioriteiten vastgesteld, oftewel wanneer wel en niet ingegrepen zou worden.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de voorbereiding en het handelen gedurende de jaarwisseling precies zijn verlopen. Burgemeester Johannes Kramer: ,,It ûnrêstige ferrin op in tal plakken yn ús gemeente lit de ynwenners, de gemeenteried, mar ek mysels net ûnoantaaste. Ik wol dêrom witte wat der krekt bard is. Dêr kinne wy as gemeente, helptsjinsten en ynwenners mooglik wat fan leare.”

Wanneer en wie het onderzoek uit gaat voeren, is nog niet bekend.

Nieuws

menu