Noordoost-Friesland zet stevig in op toerisme, met Dokkum als uithangbord

Noordoost-Friesland zet de komende jaren stevig in op toerisme en de stad Dokkum wordt het uithangbord om vakantiegangers naar de regio te trekken.

Gemeentehuis in Noardeast-Fryslân

Gemeentehuis in Noardeast-Fryslân

De doelstellingen in de toeristische visie zijn ambitieus. Het aantal gasten in Noordoost-Friesland moet over tien jaar 50 procent hoger zijn. Er zijn geen goede cijfers van de huidige hoeveelheid bezoekers, maar op basis van berekeningen wordt uitgegaan van ruim 175.000 per jaar. Dat moeten er over tien jaar meer dan 260.000 zijn. Het aantal overnachtingen moet stijgen van een geraamde 600.000 naar een dikke 900.000 per jaar.

Deze groei moet ook een stevige slinger geven aan het aantal banen in de toerismebranche. Doel is dat er ongeveer zevenhonderd extra arbeidsplaatsen ontstaan. Het aandeel van de toeristische sector in de totale werkgelegenheid in de regio moet groeien van 5,2 procent naar ongeveer 7 procent. Hiermee sluit Noordoost-Friesland aan bij het provinciaal en landelijk gemiddelde.

Streekmerken

Om al deze ambities te halen zetten de vier noordelijke gemeenten (Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel) vooral in op promotie van het gebied en ontwikkeling van het toeristisch aanbod.

Voor de promotie zijn vijf ‘streekmerken’ aangewezen: Elfstedenstad Dokkum, Werelderfgoed Waddenzee, Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Park De Alde Feanen. Maar van deze vijf moet Dokkum de kar trekken. In het plan wordt de vergelijking gemaakt met de rol van de Eiffeltoren voor Parijs. Die staat prominent op het promotiemateriaal. Als de aandacht eenmaal getrokken is, ontdekt de toerist wat er nog meer te beleven is.

Pluspunt van Dokkum is dat de stad al een stuk naamsbekendheid heeft als keerpunt van de Elfstedentocht en de plaats waar Bonifatius vermoord werd. De Waddenzee heeft ook grote bekendheid, maar door het ontbreken van voorzieningen is de kustzone nog niet goed genoeg ‘beleefbaar’. Die krijgt daarom pas op termijn eenzelfde rol als Dokkum. De andere drie streekmerken moeten profiteren van de aandacht die Dokkum en de Waddenzee trekken.

Eiffeltoren

Dokkum mag een stad met enige bekendheid zijn, een icoon als de Eiffeltoren is het niet. Zo’n internationale trekker is iets wat Noordoost-Friesland mist, aldus de gemeenten. Onderdeel van de visie is om samen met de provincie een icoon te ontwikkelen in de regio, dat tot in het buitenland aantrekkingskracht heeft op toeristen.

Verder krijgt elk streekmerk een toeristische ‘landmark’ of een nieuwe dagattractie, waarmee het verhaal van de streek verteld wordt. Deze vijf attracties worden met elkaar verbonden door middel van een route, geïnspireerd op de fonteinen van Culturele Hoofdstad en Sense of Place. De gemeenten willen het ook planologisch makkelijker maken om voorzieningen te bouwen of uit te breiden.

Overigens zijn de gemeenten realistisch: Noordoost-Friesland mist een sterke toeristische traditie en er zal jarenlang inzet nodig zijn om het gebied bekend te maken bij de vakantieganger. Tegelijkertijd zitten de inwoners niet te wachten op grootschalige ontwikkelingen, die de rust en ruimte van het gebied verstoren. Maar meer recreatie kan de leefbaarheid ook ten goede komen, staat in de visie.

Herbestemming

Zo kunnen winkels en cafés die onder druk staan wellicht open blijven als er meer toeristen komen. En liggen er kansen om cultuurhistorisch erfgoed, zoals boerderijen, kerken en huizen te herbestemmen voor toeristisch gebruik. Ook kunnen inwoners meeprofiteren van mooie fiets-, wandel- en vaarroutes, wat bijdraagt aan het welbevinden.

Op dit moment hoeven de gemeenteraden nog geen geld beschikbaar te stellen voor de ambities. Wanneer er uit de toeristische visie concrete plannen voortvloeien, worden die apart voorgelegd aan de raadsleden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân