Noardeast-Fryslân vraagt miljoenen euro's subsidie om leegstand en verloedering binnenstad Dokkum tegen te gaan

Gezellige drukte in het centrum van Dokkum, waar mensen genoten op het terras of een lekker ijsje kwamen halen.

Gezellige drukte in het centrum van Dokkum, waar mensen genoten op het terras of een lekker ijsje kwamen halen. Foto: Marcel van Kammen

Noardeast-Fryslân vraagt 2,1 miljoen subsidie van de overheid om leegstand en verloedering in de Dokkumer binnenstad tegen te gaan.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De gemeente doet een gooi naar subsidiegeld uit het rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden, waarmee de overheid wil stimuleren dat binnensteden toekomstbestendig worden.

Het geld dat Noardeast nu aanvraagt, is bedoeld voor het compacter maken van het ‘kernwinkelgebied’ in Dokkum, het aantrekkelijker maken van aanlooproutes door historische beleving te stimuleren, het maken van ontmoetingsplekken in de binnenstad en winkels buiten het kernwinkelgebied herbestemmen tot woningen. Op die manier kan de kwaliteit van de Dokkumer binnenstad worden verhoogd, denkt Noardeast.