Hoe kon het vorig jaar december zo misgaan in Wierum? Daar krijgt de gemeente Noardeast-Fryslân de vinger niet achter

Noardeast-Fryslân krijgt de vinger niet achter de decemberoverlast in Wierum. ,,De enige oplossing is om als dorp met elkaar in gesprek te gaan.’’

De raadszaal in Kollum. Foto: LC

De raadszaal in Kollum. Foto: LC

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad, als reactie op de beladen raadsvergadering van december vorig jaar. Daarin deed de gemeente uit de doeken hoe ze de komende jaarwisseling zou aanvliegen, nadat er tijdens de jaarwisseling ‘21/’22 rellen in meerdere dorpen waren.

Dorp ontvluchten