Noardeast-Fryslân: voortzetten samenwerking met Dantumadiel prima, maar alleen als een fusie volgt

Noardeast-Fryslân wil alleen een gedeeltelijke samenwerking met Dantumadiel als dat leidt tot een herindeling van beide gemeenten over ‘zes tot acht jaar’.

Nu staan de logo's van beide gemeenten op de auto's van de buitendienst, maar dat is verleden tijd op 1 januari 2024.

Nu staan de logo's van beide gemeenten op de auto's van de buitendienst, maar dat is verleden tijd op 1 januari 2024. Foto LC

Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Dantumadiel

Dat staat in een brief van het college van Noardeast aan het college van Dantumadiel. Een deel van de gemeenteraad nam dat standpunt al eerder in, en burgemeester en wethouders nemen dit nu over. Noardeast zegt best te willen praten over het voortzetten van delen van de samenwerking tussen beide gemeenten na 1 januari 2024, op voorwaarde dat dit over 6 tot 8 jaar leidt tot een fusie tussen beide gemeenten.

Duimschroeven

Nieuws

menu