Noardeast: Timpaan en Bolwerk moeten fusie bespreken

Gemeentehuis voormalige gemeente Dongeradeel. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen vanaf uiterlijk 2022 nog met één welzijnsorganisatie werken. Dat betekent samenwerken ,,en wellicht fuseren.’’
Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Dantumadiel

Dat schrijft burgemeester Johannes Kramer aan de raad. Nu nog maakt de gemeente gebruik van Stichting Welzijn het Bolwerk (Dantumadiel en voormalig Dongeradeel) en Timpaan Welzijn (voormalig Ferwerderadiel en Kollumerland). De subsidies en werkzaamheden verschillen bij beide organisaties, en dat maakt het volgens Kramer noodzakelijk om het welzijnswerk in beide gemeenten gelijk te trekken. Dit jaar werkten de organisaties al samen.

Zowel Dantumadiel als Noardeast-Fryslân heeft weinig geld wat ertoe kan leiden dat ,,het niveau van de subsidie onder druk kan komen te staan’’. Wat dan de gevolgen zullen zijn voor het jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en ouderen- en volwassenenwerk is volgens Kramer nog niet exact duidelijk, al verwacht hij dat de gevolgen ,,beperkt’’ zijn.

Noardeast is jaarlijks zo’n 560.000 kwijt aan welzijnswerk; Dantumadiel 310.000. Dantumadiel heeft al min of meer besloten te bezuinigen op het welzijnswerk; hoeveel precies moet nog besloten worden. Ook in Noardeast staat het welzijnsbudget onder druk.

Nieuws

menu