Noardeast-Fryslân wil regenbooggemeente worden

Regenboogvlag

Regenboogvlag

Noardeast-Fryslân wil regenbooggemeente worden. Dat stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor, die er 1 oktober over vergadert.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Een regenbooggemeente steunt LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).