Noardeast-Fryslân stelt Kerkenvisie op

De Sint Vituskerk in Wetsens is één van de negentig kerkgebouwen in Noardeast-Fryslân FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In de gemeente Noardeast-Fryslân wordt een Kerkenvisie opgesteld die volgend jaar klaar moet zijn.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De eigenaren van negentig kerkgebouwen hebben daarom deze week een brief gekregen voorzien van een vragenlijst. Hieruit moet blijken wat de verwachting is voor het gebouw de komende jaren en waar behoefte aan is. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld om een Kerkenvisie op te stellen.

In Noardeast-Fryslân wordt deze visie onderdeel van de Erfgoednota. Er komt ook een website over dit project.

Nieuws

menu