Noardeast-Fryslân overweegt ondertekening Waddenagenda 2050 uit te stellen na overleg met boerenorganisaties

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân overwegen om de ondertekening van de instemmingsverklaring voor de Waddenagenda 2050 uit te stellen.

Overleg in het stadhuis van Dokkum over de Waddenagenda 2050. Met burgemeester Johannes Kramer, Harm Wiegersma van de Melkveehouders Vakbond en Jan Swart (l) van de buitendijkse grondeigenaren.

Overleg in het stadhuis van Dokkum over de Waddenagenda 2050. Met burgemeester Johannes Kramer, Harm Wiegersma van de Melkveehouders Vakbond en Jan Swart (l) van de buitendijkse grondeigenaren. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Dat liet wethouder Jelle Boerema (VVD) maandagmorgen doorschemeren na overleg met vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Die hadden een protestactie georganiseerd waarbij circa 150 tractoren door de binnenstad denderden en voor het stadhuis een defilé hielden onder het toeziend oog van Boerema en burgemeester Johannes Kramer. Aanleiding voor de demonstratie was het feit dat het college vrijdag aangaf de Waddenagenda wel te willen ondertekenen terwijl een ruime meerderheid in de gemeenteraad had opgeroepen om dit niet te doen.

Spoedvergadering

Nieuws

menu