Noardeast-Fryslân: hand blijft op de knip in sociaal domein en denken om onzekerheden

Gemeentehuis in Noardeast-Fryslân

De meerjarenbegroting van de gemeente Noardeast-Fryslân voor 2021 ligt klaar en is sluitend, maar er zitten nog genoeg hobbels in de weg. Zo ligt er nog steeds een bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein en zijn er onzekerheden door de herziening van het gemeentefonds en corona.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Een fors deel van de eerder ingezette bezuinigingen op het sociaal domein zijn ingezet, er is al 3,5 miljoen bezuinigd. Door meer aanvragen bij de WMO en jeugdzorg stijgen deze kosten echter nog steeds, zo stelt de gemeente. De bezuinigingsopgave blijft dus nog steeds bestaan.

Op het formatiebudget wordt een miljoen bezuinigd. Tegelijkertijd ziet de gemeente het als een noodzakelijkheid om in te blijven zetten op de ontwikkeling van de organisatie. Een voorbeeld is de andere manier van werken en denken die de nieuwe Omgevingswet vanaf 2022 met zich meebrengt. „Deze omschakeling vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en de inwoners. Daar zal in geïnvesteerd moeten worden”, aldus de gemeente.

In de begroting is ook aandacht voor de financiële onzekerheden die de gemeente nog te wachten staat. Het gaat hierbij om de herziening van het gemeentefonds, de kosten voor jeugdzorg, de gevolgen van corona, bezuinigingen in het sociaal domein en het kapitaalgoederenbeheer.

Donderdag 5 november zullen de begroting en bijbehorende stukken ter besluitvorming worden behandeld in de gemeenteraad.

Nieuws

Meest gelezen