Noardeast-Fryslân: hand blijft op de knip in sociaal domein en denken om onzekerheden

Gemeentehuis in Noardeast-Fryslân

Gemeentehuis in Noardeast-Fryslân

De meerjarenbegroting van de gemeente Noardeast-Fryslân voor 2021 ligt klaar en is sluitend, maar er zitten nog genoeg hobbels in de weg. Zo ligt er nog steeds een bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein en zijn er onzekerheden door de herziening van het gemeentefonds en corona.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Een fors deel van de eerder ingezette bezuinigingen op het sociaal domein zijn ingezet, er is al 3,5 miljoen bezuinigd. Door meer aanvragen bij de WMO en jeugdzorg stijgen deze kosten echter nog steeds, zo stelt de gemeente. De bezuinigingsopgave blijft dus nog steeds bestaan.