Natuurorganisaties doen oproep aan Provinciale Staten van Friesland: blijf het plan voor Holwerd aan Zee steunen

Impressie van het plan Holwerd aan Zee. Beeld: Bureau Harro

Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en It Fryske Gea hopen dat de Provinciale Staten van Friesland het plan voor Holwerd aan Zee blijven steunen. De natuurorganisaties hebben een open brief gestuurd met die oproep.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Vorige week werd bekend dat Gedeputeerde Staten af willen zien van de eerder toegezegde tien miljoen euro subsidie voor het project. De achterliggende reden is dat het plan te zeer versoberd is en daardoor economisch gezien te weinig op zou leveren. De drie natuurorganisaties vinden die uitleg te karig en missen een inhoudelijke onderbouwing.

Provinciale Staten buigen zich waarschijnlijk 22 februari over de toekomst van het project. Mochten de fracties instemmen met het voorstel om de steun terug te trekken, dan vrezen de natuurorganisaties dat er ‘een uniek plan met positieve gevolgen voor zowel economie als natuur strandt’. Zij wijzen op recente onderzoeken die de positieve gevolgen van het plan onderstrepen.

Rijkdom

In de brief benadrukken de organisaties dat het binnendijkse getijdemeer een rijkdom aan vogels, vissen en bijzondere planten zal opleveren. Die natuur staat niet op zichzelf maar vormt de basis voor recreatieve initiatieven, waaronder vakantiewoningen. Uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse blijkt vooral dat de recreatie economisch perspectief biedt.

Volgens de organisaties zal het intrekken van de financiële steun er abrupt voor zorgen dat een lokaal initiatief van de ‘Mienskip’ niet doorgaat. De beslissing zou bovendien het vertrouwen in de provinciale overheid schaden, omdat de provincie Holwerd aan Zee jaren heeft gesteund. Het beëindigen van de steun zou ‘inconsistent’ zijn, aldus de Vogelbescherming, Waddenvereniging en It Fryske Gea.

Nieuws

menu