Koeienmest moet energie opleveren voor fabrieken in Hallum: college Noardeast wil mono-vergisters versneld toestaan

Mestvergisters bij boeren in Noardeast-Fryslân gaan wellicht energie leveren aan fabrieken in Hallum. Het college wil mono-vergisters met spoed mogelijk maken.

De mono-mestvergister op het bedrijf van de maatschap Stokman in Koudum.

De mono-mestvergister op het bedrijf van de maatschap Stokman in Koudum. Foto: niels de vries

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Nieuwe mestvergisters zijn binnen het huidige beleid in de gemeente niet toegestaan, maar het college ziet het helemaal zitten in zogeheten mono-vergisters. Dit zijn mestvergisters waarbij geen extra geur vrijkomt, iets wat bij co-vergisters wel kan gebeuren. Ze draaien op ‘uur-verse’ mest, die niet met de buitenlucht in aanraking komt.