Miljoenen naar Holwerd aan Zee, maar waarvoor?

Een impressie van Holwerd aan Zee. ILLUSTRATIE BURROHARRO

Holwerd aan Zee sprokkelt miljoenen bij elkaar om dromen aan de Waddenkust te verwezenlijken. Wat is Holwerd aan Zee?
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Het woord ‘fan ûnderen op’ kan wel eens bedacht zijn in Holwerd. Een groep bewoners zag hun dorp onder de zeedijk verpauperen en wilde de krimp tegengaan met een ambitieus project: Holwerd aan Zee.

Met het doorbreken van de zeedijk en het graven van een vaarroute naar het centrum, wil het dorp een toeristische trekpleister worden. Het moet het dorp omzet, banen en dus aanzien geven.

Het project Holwerd aan Zee is al bijna toe aan het tweede lustrum. Al bijna tien jaar trekken en duwen dorpelingen bij overheden om steun én geld voor hun dromen.

Wat omhelst Holwerd aan Zee?

In Holwerd aan Zee komen mens en natuur bij elkaar, benadrukken de initiatiefnemers. Met het doorbreken van de dijk en het aanleggen van een vaargeul komt de Waddenzee tot aan de voordeur van iedere Holwerder.

Met een te graven toegangsgeul wordt het dorp bereikbaar vanaf het Wad. Een schutsluis scheidt de Waddenzee en het binnenwater. Achter de dijk komt een getijdemeer, met eb en vloed en brak en zout water. Een vaargeul houdt het dorp bereikbaar, kweldernatuur en vogeleilanden kleuren het landschap.

In Holwerd komt een haven met boulevard. Op een eiland in het getijdenmeer moet ruimte zijn voor vakantiehuizen.

Wie betaalt Holwerd aan Zee?

Begin 2019 gingen in Holwerd de handen in de lucht. De Nationale Postcode Loterij maakte bekend het project met 15 miljoen euro te steunen.

Eerder stak de provincie Fryslân al 10 miljoen euro in de plannen uit Holwerd en de gemeente Noardeast-Fryslân 5 miljoen. Uit het Regiofonds van het rijk kan Holwerd aan Zee rekenen op maximaal 15 miljoen euro.

Het Waddenfonds is goed voor zo’n 8 miljoen euro. Met al die toezeggingen is de stuurgroep, van onder meer de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Holwerd aan Zee er nog niet. Voor het realiseren van Holwerd aan Zee is zeker 63 miljoen euro nodig. Ze komen dus zo’n 10 miljoen euro tekort.

Nieuws

menu