Van uniek project naar versoberd en te bescheiden? Marco Verbeek van de Stichting Holwerd aan Zee is met stomheid geslagen: 'It CDA is gewoan benaud foar de boeren'

Het lot van Holwerd aan Zee ligt in handen van Provinciale Staten. Als die op 22 februari instemmen met het advies van Gedeputeerde Staten om af te zien van een provinciale bijdrage van 10 miljoen euro, is het over en uit voor dit grootschalige natuur- en leefbaarheidsproject.

Het oorspronkelijke plan van Holwerd aan Zee met jachthaven en bootjes.

Het oorspronkelijke plan van Holwerd aan Zee met jachthaven en bootjes.

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Gedeputeerde Staten maakten dinsdagmiddag bekend dat ze willen afzien van hun eerder toegezegde miljoenenbijdrage, omdat het plan te zeer versoberd is waardoor het economisch gezien te weinig oplevert. ,,De hjoeddeiske fariant is folle beskiedener fan opset en wy binne fan betinken dat sa‘n grutte bydrage fan de provinsje dan net op syn plak is”, verklaarde gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) dinsdagmorgen. GS vinden wel dat het geld beschikbaar moet blijven voor de regio.

Nieuws

menu