Liudger, Dockinga College en Lauwers College onderzoeken mogelijkheid om samen verder te gaan

De scholen voor voortgezet onderwijs Liudger, Dockinga College en het Lauwers College onderzoeken de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie.

Het Dockinga College in Ferwert.  FOTO LC

Het Dockinga College in Ferwert. FOTO LC

Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Dantumadiel
Schiermonnikoog

Bij de plannen zijn ook de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog en de praktijkschool PRO Dokkum betrokken.