Liudger, Dockinga College en Lauwers College onderzoeken mogelijkheid om samen verder te gaan

De scholen voor voortgezet onderwijs Liudger, Dockinga College en het Lauwers College onderzoeken de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie.

Het Dockinga College in Ferwert.  FOTO LC

Het Dockinga College in Ferwert. FOTO LC

Bij de plannen zijn ook de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog en de praktijkschool PRO Dokkum betrokken.

Als de fusie doorgaat ontstaat een samenwerkingsverband van negen schoollocaties met ruim 6500 leerlingen in het noordelijk en oostelijk deel van de provincie.

Christelijke onderwijs waarborgen

De fusie moet het christelijk voortgezet onderwijs in deze delen van de provincie voor langere tijd waarborgen, aldus Joop Vogel van christelijke scholengemeenschap Liudger. Zijn school, met locaties in Drachten, Burgum en Waskemeer is de grootste in het geheel en goed voor 3200 leerlingen en 380 medewerkers.

Het Dockinga College telt dit jaar bijna 1600 leerlingen en circa 220 personeelsleden en het Lauwers College (Buitenpost, Kollum en Grijpskerk) circa 1400 leerlingen en 220 medewerkers. De praktijkschool in Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog werken al nauw samen met het Dockinga College.

Geen banenverlies

De scholen hebben een concept-intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie voorgelegd aan de medezeggenschap en toezichthoudende organen. ,,Daar zijn vragen uit voortgekomen die we de komende tijd gaan beantwoorden’’, aldus Vogel.

Wanneer er werkelijk handtekeningen onder een intentieverklaring worden gezet durft hij nog niet te zeggen.

De samenwerking leidt in ieder geval niet tot verlies van banen bij de ondersteunende diensten, zegt Vogel. ,,Wij willen duidelijk maken dat er door de fusie geen gedwongen ontslagen zullen vallen en dat ondersteunend personeel baanzekerheid heeft.’’

Krimp als reden

Wel zullen de scholen de komende jaren last houden van krimp van het aantal leerlingen in de regio. ,,Het lijkt erop dat in het noorden en oosten van de provincie de ergste krimp achter de rug is, maar voor Liudger moet die nog komen’’, aldus Vogel. Zijn school houdt rekening met een krimp van 2 tot 10 procent van het aantal leerlingen.

Lees ook LC+ | Scholen strijden tegen de krimp: ‘We moeten bij elkaar komen om de boel overeind te houden’

De afkalving van het aantal leerlingen is een voorname reden voor de fusiegesprekken. ,,Krimp van het aantal leerlingen betekent minder geld, ook voor zaken als ICT en personeelsbeleid. Wij denken samen sterker te staan, juist op dit vlak. En daarmee kunnen we de kwaliteit van het onderwijs in stand houden en wellicht zelfs verbeteren.’’

Sluiting Dockinga Ferwert

De ledenvergadering van het Dockinga College buigt zich 28 januari over de plannen. Bestuurder Geert van Lonkhuyzen wijst erop dat Liudger en Lauwers College scherp kijken naar de financiële stand van zaken bij zijn school.

Vorig jaar belandde het Dockinga College door de krimp (148 leerlingen minder dan een jaar eerder) in de problemen. De vestiging in Ferwert werd gesloten en tien banen vervielen.

,,We hebben best een zware periode achter de rug’’, zegt Van Lonkhuyzen. ,,Maar in 2020 schrijven we weer zwarte cijfers. Het Dockinga College is er weer bovenop.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Onderwijs