Kunstwerk voor Foekje Dillema bij Burum vernield

De glasplaat in het kunstwerk voor Foekje Dillema is gehavend. FOTO DORPSBELANGEN BURUM

Het kunstwerk ter ere van atlete Foekje Dillema aan het Satellietpad bij Burum is ten prooi gevallen aan vernielzucht.

De glasplaat in het gedenkteken vertoont dikke barsten. Dorpsbelangen gaat uit van baldadigheid, zegt voorzitter Baukje Vlieg. Niet van een gerichte actie.

Het kunstwerk, in de vorm van een niskapel waarin de groene knop van een lotusbloem achter een glasplaat staat, werd in 2014 onthuld. Sindsdien is er nooit wat gebeurd met het bouwwerkje, dat zich midden tussen de weilanden langs een fietspad bevindt, zegt Vlieg.

Geslachtstest

Dorpsbelangen probeert te achterhalen wanneer de vernieling heeft plaatsgevonden en doet aangifte bij de politie. Als de vandalen zich niet melden, komt de rekening voor herstel bij de dorpsgemeenschap te liggen, aldus Vlieg.

Ze is enigszins verbaasd over het incident. ,,Zoveel wordt hier niet vernield. Hoewel het de laatste tijd toch wel wat toeneemt.’’

De knop van de lotusbloem beeldt uit dat de Burumer sprintatlete Foekje Dillema (1926-2007) nooit heeft kunnen bloeien doordat de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie haar in 1950 voor het leven schorste, nadat ze weigerde een verplichte geslachtstest te ondergaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân