Krimp? 'Prognoazes binne libbensgefaarlik yn de ferkearde hannen'

Krimptwijfelaars. Je ziet ze steeds meer in Noordoost-Friesland. Want ook daar staat de woningmarkt strakgespannen. Hebben ze een punt? ,,De langetermijntrend is nog altijd dalende.’’

FOTO MARCEL

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Noardeast-Fryslân
Achtkarspelen
Dantumadiel
Tytsjerksteradiel

Krimp? ,,Dat binne allegear prognoazes. En prognoazes binne libbensgefaarlik yn de ferkearde hannen.’’ Aan het woord is Aant Jelle Soepboer, FNP’er in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Imposant voorkomen, diepe stem, rossige baard, glanzend kaal hoofd. Als hij het over krimp heeft, kijkt hij er een beetje bij alsof hij de krimp hoogstpersoonlijk met zijn blote handen aan stukken wil scheuren. Hij zal het weglachen, maar het is waar: krimp is Soepboers kryptoniet. Hij kan de term niet meer aanhoren.

Nieuws

menu