Kollum krijgt standbeeld van aanstichter Kollumer Oproer

Kunstenaar Gosse Dam met de miniatuurversie van het bronzen beeld dat in Kollum komt. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In Kollum komt een standbeeld van Jan Binnes, een van de aanstichters van het Kollumer Oproer in 1797. ,,De helden van toen’’, volgens initiatiefnemer Erie Dam.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Jan Binnes was boer in Oudwoude, dat vlak naast Kollum ligt. In Kollum ontstond in 1797 wat later het Kollumer Oproer is gaan heten, een protest tegen de dienstplicht en burgerbewapening. Burumer Abele Reitses riep bij zijn inschrijving ‘Oranje Boven!’ en werd gevangen gezet. De Fransen waren immers de baas en ‘Oranje boven’ roepen was verboden. De arrestatie van Reitses zorgde voor rumoer in de omgeving: velen kwamen naar het rechthuis in Kollum waar Reitses gevangen zat.

Onthoofd

Op weg naar het rechthuis plunderen patriotten huizen en steken ze in brand. Boer Jan Binnes dringt gewapend met een zwaard het rechthuis binnen en bevrijdt Reitses. Uiteindelijk worden er 168 mensen gearresteerd, onder wie Binnes en Levy. Ze worden allemaal opgesloten in de kerk. Opnieuw trekt er een meute richting het dorp: nu om de arrestanten uit de kerk te bevrijden. Binnes en zijn kompaan Salomon Levy worden later zwaar gestraft: ze worden in Leeuwarden terechtgesteld en onthoofd.

Iepenloftspul

Kollumer Erie Dam vindt dat Binnes een standbeeld verdient. ,,Zodat iedereen stil kan staan bij de helden van toen’’ zegt hij. Hij nam het initiatief voor het beeld. Dam was vanuit de Stichting Kollumer Oproer ook betrokken bij het iepenloftspul over het Kollumer Oproer dat in 2019 werd opgevoerd, met Syb van der Ploeg in de rol van Salomon Levy.

Het standbeeld wordt later dit jaar geplaatst op de hoek van de Westerdiepswal en de Voorstreek. ,,Binnes wijst dan met zijn vinger naar het rechthuis.’’ Kunstenaar Gosse Dam - geen familie, wel ook uit Kollum - maakt het beeld, de Koninklijke Oosterhof Holman plaatst het. De gemeente steunt het project.

Nieuws

menu