Kerktoren Engwierum uit de steigers

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Na de kerk in Brantgum is ook de kerk in Engwierum opgeknapt. De A.S. Talmastichting betaalde mee aan de klus.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Zo werd het voeg- en metselwerk hersteld, werden houtwerk en ijzeren onderdelen hersteld en geschilderd en werd het pannendak nagekeken en waar nodig hersteld. Bouwbedrijf Dijkstra de Graaf uit het dorp voerde de werkzaamheden uit.

De toren uit de dertiende eeuw moest nodig worden nagekeken. De A.S. Talma Stichting gaf een subsidie van 5000 euro; in het verleden subsidieerde de stichting ook het onderhoud van de Talma-graven en de restauratie van het orgel.

Nieuws

Meest gelezen