'Ik genietsje echt fan myn libben'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Anouk Visser uit Dokkum, is 15 augustus 20 geworden.

Anouk Visser.

Anouk Visser. FOTO JILMER POTMA

De ouders van Anouk hebben een transport- en kraanverhuurbedrijf in Dokkum en het gezin woont op het industrieterrein. Het is thuis een gezellige boel samen met haar zusje en broertje. ,,Wy ha in hiele goeie famyljebân en hawwe altyd wille mei-elkoar.’’

Na de middelbare school ging ze op en neer tussen Dokkum en Leeuwarden voor haar studie bedrijfsadministratie. ,,Dat wie neat foar my. Net ien prate Frysk en ik mei wol graach minsken om my hinne ha dy’t Frysk prate.’’ Na een paar weken keerde ze terug naar haar eigen stad, die eigenlijk ,,krekt in doarp’’ is. Daar kon ze gelukkig dezelfde studie volgen.

De keuze voor haar vervolgstudie was niet een lastige. ,,Ik wie hiel goed yn ekonomy en wiskunde en woe altyd graach in eigen bedriuw ha.’’ Ze was van plan om na haar afstuderen in de horeca te blijven werken tot er een nieuwe uitdaging voorbijkwam.

,,Ik bin op jonge leeftiid begûn yn de ôfwask, ik woe oan it wurk.’’ Dat deed ze bij het Bowling- en Zalencentrum en ‘t Raedhus. ,,Dêrnei stie ik yn ’e keuken, efter de bar en yn de betsjinning. Ik ha der in hiele moaie tiid hân, soms wurkje ik der noch wolris en dat doch ik mei alle leafde.’’

Wat Anouk niet had gedacht, is dat ze al kort na haar afstuderen een eigen tankshop zou runnen. ,,Dat ferwachtest net op dizze leeftiid.’’

Anouk’s Tankshop

In maart heeft Anouk het tankstation aan de Rondweg-Noord in Dokkum overgenomen van de vorige eigenaar. ,,Us heit tankte der altyd en koe goed mei de eigener.’’ Zo kwamen ze erachter dat hij aan verkoop zat te denken. ,,Ik tocht: dat is krekt wat. Us heit hat my holpen.’’

De dag dat ze de sleutels in handen kreeg, werd het kleine winkeltje van de pomp meteen flink onder handen genomen. ,,We ha it hielendal leechhelle, in nij likje ferve jûn en in nije flier lein.’’

De overname viel samen met het begin van de coronapandemie in Nederland. ,,Dat begûn net hielendal super, mar de minsken bliuwe gelokkich wol kommen.’’ Als maatregelen tegen corona staat er binnen een desinfectiezuil en mogen er maar twee mensen het winkeltje in. ,,Der komme in soad âldere minsken oer de flier en sa beskermje ik se.’’ Zelf staat Anouk achter een scherm en buiten liggen handschoenen. ,,Fierder lit ik it oan de minsken sels. De measten hawwe der wol begryp foar.’’

'As ik sis hoe âld ik bin, skrikke de measten'

Het contact met de klanten vindt ze leuk. ,,Dat ha ik altyd moai fûn.’’ Over haar leeftijd krijgt Anouk veel opmerkingen. ,,Posityf. Nea negatyf’’, zegt ze. ,,As ik sis hoe âld ik bin, skrikke de measten. Minsken tinke dat ik âlder bin.’’

En hoe het voelt om de baas te zijn? ,,Hiel normaal, ik fiel my net better as in oar.’’ Ze doet veel op Facebook met acties. ,,Ik wol de drokste tanksjop fan Dokkum wurde. Ik bin al de goedkeapste, dat hat de foarige eigener eartiids mei de leveransier regele en dat haw ik sa oernaam.’’

Op de langere termijn zou ze nog wel iets ernaast willen hebben. ,,Eartiids woe ik altyd in kroech ha, mar ik sjoch wol wat der op myn paad komt.’’

BMW

Op haar zeventiende kocht ze haar eerste auto, een BMW E30. ,,In echte oldtimer. Us heit hat eartiids ek sa’n ien hân as earste auto.’’ Rijklaar is de auto nog niet, het opknappen is een project waar ze samen met haar vader aan werkt. ,,We ha him sloopt en nei de spuiter brocht foar nije lak. No bouwe we him wer op.’’

Een zaak van geduld: ,,It duorret no wol lang. As er klear is, dan komt er allinnich simmers op de dyk. Sûnde yn ’e winter mei al dat sâlt op ’e dyk.’’ Ze heeft nog wel een BMW 7 serie die ze dagelijks gebruikt. ,,Ik fyn it beide super moaie modellen.’’

Een nieuwe hobby-auto komt er niet. ,,Ik bin no wol ta oan in nije auto, in modernere.’’

Genieten

Genieten is het motto van Anouk. ,,Ik genietsje echt fan myn libben, dat ha ik fan hûs út meikrigen. It giet automatysk, je moatte je net te drok meitsje.’’ Ze brengt veel tijd door met haar vriendinnen. ,,We binne mei njoggen froulju, it is altyd gesellich. We ha in soad oan inoar.’’

'Alles kin en mei, mar wol mei mate'

Vaak komen haar ouders er ook bij zitten. ,,Ik kin hiel goed mei ús heit en mem. Alles kin en mei, mar wol mei mate.’’ Ze ging vroeger af en toe weleens mee op de vrachtwagen met haar vader, nu heeft ze zelf het vrachtwagenrijbewijs op zak. ,,Neffens my fynt hy dat wol moai.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
20 in 2020